Bureau 2FM is een netwerkorganisatie met sinds 1999 de specialismen leadership consultancy, bedrijfskundig - en strategisch HR-(interim)beleidsadvies en bemiddeling. Het netwerk bestaat uit zelfstandige professionals met de scopes: Controlling, HRM, Mediation en Vertrouwenspersoon. Altijd actueel en vernieuwend in de context van praktijkdeskundigheid, intervisies en door permanente scholing. De aangesloten vertrouwenspersonen zijn bij aanvang allen gecertificeerd door het LVV-kwaliteitsregister. De registermediators zijn allen ADR en/of MfN gecertificeerd.

 

De expertise van 2FM richt zich op het welzijn van de medewerkers in relatie tot de bedrijfsdoelen. Dit betekent dat mens- en organisatieontwikkeling deskundig en toegankelijk worden geregeld. Kennis van ook aangesloten professionals wordt door middel van co-creatie gedeeld en geborgd.

 

2FM stemt af op de zorg, het belang en het toekomstperspectief van de benoemde belanghebbenden. Betrokkenen ervaren verantwoordelijkheid voor de eigen resultaten. De benodigde kennis hiertoe wordt overgedragen middels management ontwikkeltrajecten en - trainingen. Het resoneert in meer bevlogenheid, eigenaarschap en een conflictbestendige communicatie met als doel een optimale samenwerking en het behouden van de talenten.

Succesvol HR vraagstukken finetunen voor de arbeidsmarktsectoren:

 

Handel en Dienstverlening - Logistiek en Productie - Semioverheid

HR-advies en interim ondersteuning voor Directie, Mt en Bedrijfsvoering

 

Bedrijfskundig HR sparringpartner / HR beleidsadviseur / HR manager die desgewenst zorgdraagt voor het hele of een deel van het HRM spectrum. Vraagstukken over strategische personeelsplanning, inrichting functiehuis, arbeidsvoorwaarden, herstructurering, organisatieontwikkeling, competentiesets etc. worden inhoudelijk ontworpen, behandeld en geïmplementeerd.

 

Lees meer op de website van

Conflictanalyse, -advies en Conflictcoaching

 

Individueel leren reflecteren zonder oordeel en schuring in de eigen onderstroom, zodat je eigen emoties je niet belemmeren in de omgang met die ander. Conflicten leren ombuigen en positief maken om tot doelgericht handelen en conflictvaardige samenwerkingen te komen. Immers, alles wat jij uitzendt resoneert met gelijksoortige woorden, gedachten en emoties in je omgeving. Is je medewerker zelf aanvullend verzekerd bij de zorgverzekeraar dan kan het mogelijk zijn dat er een vergoeding is voor onze online training 'omgaan met agressie'.

 

Lees meer op de website van

Bemiddeling en gespreksbegeleiding

 

Samen oplossingsgericht het goede gesprek voeren onder leiding van een onafhankelijke en neutrale derde. Bemiddeling is anders dan mediation. Het is de niet-juridische vorm van conflicthantering tussen partijen. Gespreksbegeleiding is exclusief enige vorm van conflicthantering doch staat het bieden van gespreksstructuur en bijsturing waar nodig nog steeds centraal.

 

Lees meer op de website van

Mediation (ADR- en MfN-register): arbeidsjuridisch, samenwerkingen, verzuim en zakelijk

 

Arbeidsconflicten naar de menselijke - en juridische maat voortvarend oplossen. Arbeidsrechtelijk informatie naar de meest recente jurisprudentie om nieuwe afspraken toekomstbestendig met elkaar overeen te komen.

 

Lees meer op de website van

Flex abonnementen voor strategisch HR (beleids-) Advies en/of Vertrouwenspersoon

 

Hét flexibele HR-abonnement voor het MKB bestaat uit twee modules: HR-Advies en -Ondersteuning en/of VertrouwensPersoon. Effectief per uur je interim HR-businesspartner en Leadership Consultant en/of externe (lees: onafhankelijke) Vertrouwenspersoon (gecertificeerd LVV) inhuren. Per 2024 zal het voor iedere werkgever met meer dan 10 werknemers (incl. inhuur) verplicht worden gesteld een (externe) onafhankelijke vertrouwenspersoon aan de werknemers te faciliteren. Het VP-abonnement voldoet voor jouw organisatie aan deze wettelijke verplichting wanneer je werknemer dit van je vraagt. 

 

Lees meer op de website van

Meerdaagse communicatietraining Conflictvaardig leidinggeven voor directie, Mt en HR-professionals

 

Dé leiderschapsontwikkeling om leiderschapsvraagstukken en gedragsgerichte managementdilemma's praktijkgericht vanuit diverse invalshoeken te kunnen benaderen en organisatiegericht te coachen. Je brengt je eigen casuïstiek in en je leert ook van de andere professionals. Een praktisch werkboek als naslagwerk blijft bijdragen aan iedere kwestie.

 

Lees meer op de website van